Logo

Viktig informasjon til alle medlemmer!

Etter at smittevernveiledning ble utarbeidet av Coronakomiteen, har styret godkjent denne. Dermed Kan vi med glede og jubel gjenåpne trening igjen, men ha i minnet at det er styret som kan åpne og stenge. Det er uhyre viktig at alle medlemmer setter seg inn i smittevernveiledningen, og følger komiteen sine smitteforebyggende tiltak. Det vil være antibac på våre treningssteder, papir og nødvendig informasjon. 

Det vil være en person som er treningsansvarlig som er pliktet til å følge smittevernveiledningen. Blir tiltakene ikke fulgt vil det følge konsekvenser. Komiteene kan ikke åpne før antibac og nødvendig informasjon er tilstede. Se nettsiden under info fra styret – generell info – Smittevernveileder PDF.

Styret har tillit til alle medlemmer at dem følger reglene og respektere dem. Medlemmer må selv ta en risikovurdering om de ønsker å benytte ordningen og tilbudet.

Styret i SHK håper alle medlemmer følger vår veileder og blir med på Norges felles dugnad. God trening til alle og hold dere friske.