Agilitykomiteen

Jon G. Olsen Leder og økonomiansvarlig 91 77 87 76
Hege Bjerke Tollefsen   92 05 33 97
Anette Gjerding   97 17 89 36
Aina B. Lundkvist   41 80 50 80
Torill Moltzau   90 92 67 85
Elizabeth Wilhelmsen   92 82 59 08

Epost til leder: ak@stovnerhundeklubb.no
Epost til komiteén: ak@stovnerhundeklubb.no

Innbetalinger til AGILITYs aktiviteter: 1503 06 26734

Instruktører

Inger Bakkeby 48 20 33 22
Kirsten Bjørnelykke 93 43 87 94
Merethe Eike 95 22 81 10
Stine Haakensen 98 26 81 91
Christina Kosinski 92 83 33 84
Aina B. Lundkvist 41 80 50 80
Jon G. Olsen 91 77 87 76
Geir Ottesen 45 04 89 36
Hanne Skjelstad 46 69 66 50

Lagledere

Liten Kristin Bekkevold, 45 09 90 91
kristin.bekkevold@ving.no
Konto for innbetaling: 8101 46 49069
Mellom Trine Nylund, 92 22 09 97
trineellingsen@hotmail.com
Konto for innbetaling: 6067 09 09215
Stor Anne Lene Rønshaugen, 92 29 87 97
annelene.r@hotmail.com
Konto for innbetaling: kontakt Anne Lene