Når og hvor trener vi?
Sommerhalvåret trener vi agility i Lillo Arena (det gamle steinbruddet ved Grorud), innerst i Bergensveien på Grorud. Vinterhalvåret trener vi i Kløftahallen.

NB: I 2017 trener vi hele året i Kløftahallen, siden området vårt i Lillo Arena bygges om. Vi får et flott klubbområde der , men det er først fra 2018

Når skal jeg trene?
Det sendes ut lister på mail, med hvem du skal trene sammen med, klokkeslett og hvem som er din instruktør.

Fritrening
På Grorud kan det fritrenes hver dag, med unntak av de tidene det er partitrening. NB: I 2017 kan vi ikke trene på Lillo arena (Grorud).
For fritrening i hallen på Kløfta viser vi til Hallfordeling.

Treningsavgifter
Priser for trening kan sees her.
Alle treningsavgifter som gjelder agility betales inn til kontonummer 1503 06 26734.