Trening:
Mer om treningsmuligheter innenfor brukshund finner du under TRENING (link)

 

Kurs:
Informasjon om kurs som brukshundkomiteen arrangerer finner du under KURS (link)

 

Stevner:
For å få arrangert våre stevner er vi avhengige at medlemmene bidrar på gjennomføringen.
Det å være med å arrangere stevner vil gi deg verdifull innsikt i hvordan brukskonkurranser gjennomføres, og vil være en fordel for deg når du skal starte selv.

Vi gir full opplæring i forkant, og alle som hjelper til skal være komfortable med oppgavene de har på stevnet.
Kan du bidra på en eller flere av våre planlagte stevner, send en e-post til bhk@stovnerhundeklubb.no

BRUKSHUNDSTEVNER  i Stovner HK  2018

11.04.2018 Prøve Ferdselsprøve Heidi Tokstad Nei Trafikkstasjonen, Kjeller
07.05.2018 Stevne Spor DC Kveldsstevne Widar B Øyvind Jensen OK Hvaltjern
10.06.2018 Stevne Rundering ABCD Widar B Heidi Tokstad Nannestad
08.09.2018 Stevne Spor AB Øyvind Jensen Heidi Tokstad Nannestad
09.09.2018 Stevne Spor AB Øyvind Jensen Heidi Tokstad Nannestad
15.09.2018 Stevne Spor CD Widar B Øyvind Jensen OK Hvaltjern
06.10.2018 Stevne Spor CD Widar B Øyvind Jensen OK Hvaltjern