Brukshundkomiteen

Chatrine Johansen Leder 97 66 83 64
Sylvia Lindkjølen Sekretær/Web 46 40 04 09
Anne Gry Øyeflaten Kursansvarlig 95 99 94 94
Anne Tvedt Kasserer 93 44 15 47
Hilde Hov Materialforvalter 90 12 28 68
Anne Tvedt Styremedlem 93 44 15 47

Epostadresser

Klubben har fra tid til annen problemer med levering av mail. Får du ikke svar innen rimelig tid, ta kontakt via vår FB gruppe.
Epost til komiteen bhk@stovnerhundeklubb.no

Instruktører

Trinn 1
Anne Tvedt
Ann Kristin Kilde
Chatrine Johansen
Trinn 2
Rune Solberg
Anne Gry Øyeflaten

Andre instruktører

Morten Hansen
Rosita Johansen
Tom Skjellerud
Else Feet
Hilde Hov
Cathrine Christiansen

Dommere

Widar Bratlie