PARTITRENINGER i bruks

Vi tilbyr ulike treningsgrupper (partitreninger) som ledes av instruktør.
Partitreningene starter opp vår og høst (sensommer). De gjennomføres vanligvis en gang i uken, og er en super mulighet til å få trent regelmessig og samtidig få veiledning fra instruktør.
På en partitrening må alle deltagere bidra og hjelpe hverandre. Partitrening må ikke forveksles med kurs.  For å kunne delta på partitrening må man ha innsikt i øvelsen, f.eks. deltatt i kurs.

Les mer om vilkår og påmelding lenger ned på siden.

PARTITRENINGER

BRUKSLYDIGHET – partitrening

Oppstart: Onsdag 8. oktober
Sted: Skedsmo / Fetsund
Klokkeslett: 18.15 – 21.15 (onsdag)
Antall ganger: 21 timer
Pris: 800
Instruktør: Anne Gry Øyeflaten
Påmeldingsfrist: snarest

Beskrivelse brukslydighet:
Partitreningene vil vi ha fokus på ny innlæring, og videreutvikling av øvelser som inngår i brukslydigheten. Det arbeides i grupper – og det er derfor viktig at du engasjerer deg i de andre sin trening. Det legges vekt på lesing av hund, ideutveksling, samarbeid og egentrening.

Angående vårsemesteret:
Snøkanonene/kunstsnø på Hvaltjern medfører at det blir sent bart der. Partitreningen vil derfor gå på alternative steder – Ekeberg, Skedsmo, Kløfta.

Partitreninger i rundering, spor og feltsøk starter opp igjen til våren! 

Det er mulig å delta på kurs i SPOR eller FELTSØK med supre instruktører i høst!
Se kurs-siden HER

RUNDERING – partitrening

Oppstart: våren 2020
Klokkeslett: 18.00 – ca. 21.00
Sted: Romerike / Oslo
Antall timer: 21 timer
Pris: 800 kr
Instruktør: Bestemmes senere
Påmeldingsfrist: 1. mars

Beskrivelse rundering:
Vår målgruppe er klubbens runderingsinteresserte. Både de som ønsker delta for aktivitetens skyld, og de som har ambisjoner om å konkurrere i bruks (eller allerede konkurrerer).
På partitreningene gis individuell veiledning til ekvipasjene, og deltakerne deltar aktivt med å hjelpe de andre på gruppen. For å delta på partitrening må man ha deltatt på kurs eller ha erfaring fra rundering tidligere.

Det er viktig at de som melder seg på partitreningene i rundering stiller opp på treningene – da vi er avhengige av hverandre for å få gode treninger.

FELTSØK – partitrening 

Oppstart: vår 2020
Sted: Romerike – området (kan flyttes sørover ved for mye snø!)
Klokkeslett: 18.00 – ca. 21.00
Antall timer: 21 timer
Pris: 800 kr
Instruktør: 
Påmeldingsfrist: 1. mars

Beskrivelse feltsøk:
Som de fleste har sett så har feltsøk blitt en viktig øvelse allerede i de lavere klassene i bruksprogrammet.
Vi tilbyr derfor en treningsgruppe som fokuserer på denne øvelsen.
Vår målgruppe er deg som ønsker å lære mer om øvelsen feltsøk, enten for konkurranser eller for aktivering.
En forutsetning for å delta er at hunden kan hente en gjenstand, og levere til deg. (Behøver altså ikke perfekt apportering, ei heller å hente gjenstanden på 50 meter).
Hvor vi holder til vil variere, da variasjon i miljø er viktig.

SPOR – partitrening

Oppstart: våren 2020
Sted: Romerike
Klokkeslett: 18.00 – ca. 21.00
Antall timer: 21 timer 
Pris: 800 kr
Instruktør: 
Påmeldingsfrist: 1. mars

Beskrivelse spor:
Vår målgruppe er klubbens sporinteresserte, både de som ønsker å konkurrere og de som ønsker å spore som en aktivering. På partitreningene hjelper gruppen hverandre, og instruktør veileder og støtter.
For å delta på partitrening i spor må man ha deltatt på kurs, eller ha erfaring fra sportrening tidligere.

Hvor vi holder til vil variere, da variasjon på underlag et viktig i sporutviklingen til hunden, men det blir fortrinnsvis på Øvre Romerike.

Treningssamling i Brukshund  

Vi planlegger ny treningssamling til våren 2020. Følg med!

Vilkår partitrening:
Partitreningene er kun åpne for Stovner Hundeklubb sine medlemmer.
Dersom man deltar på partitrening i regi av Stovner Hundeklubb, og starter i konkurranse i bruks, forplikter man seg til å starte for SHK i inneværende år.
På partitrening i brukslydighet må treningsavgift for uteområdene være betalt (årsavgift kr. 600 i 2018).
Det er begrenset kapasitet på parttreningene. Ved fulltegning prioriteres medlemmer som bidrar inn i klubben.
Vi tar forbehold om evt. endringer av instruktører.

Påmelding partitrening:
Bruk påmedlingsskjemaet på nettsiden, og dobbeltsjekk at du velger riktig aktivitet/partitrening.
Du får da et automatisk svar med litt informasjon. Ytterligere informasjon om treningene, innbetaling m.m. får du etter at påmeldingsfristen har gått ut.
Påmelding til partitrening er økonomisk bindende.
Dersom du blir forhindret fra å delta – gi oss beskjed på mail: bhk@stovnerhundeklubb

Har du spørsmål om våre paritreninger? Send oss en e-post.

VEIBESKRIVELSE – klubbens treningssteder

HVALSTJERN – Fetsund

Til Hvalstjern Skistadion fra Lillestrøm:
Kjør riksvei 22 i retning Bjørkelangen. I krysset mellom riksvei 22 og riksvei 170 tar du riksvei 170 og kjører ca. 2 km før du tar av til høyre skiltet Hvaltjern skistadion. Hold så til venstre, kjør under en bro og ta til høyre ved oppslagstavlen. Avstanden fra Lillestrøm stasjon til avkjøringen mot Hvalstjern skistadion er ca. 12 km.
GPS: 59.921164,11.225115

HVALSTJERN Skistadion

TRENINGSHALLEN 

Fra Oslo til treningshallen på Kløfta
Kjør E6 nordover, ta av ved Kløfta. I første rundkjøring tar du til høyre, i andre rundkjøring tar du til venstre (3. avkjøring), Rv 450. Kjør ca. 1 km og ta til venstre (mot Ullensaker kirke), kjør forbi kirken (hold venstre) og ta første gårdsvei til venstre. Kjør ned bakken og hallen ligger på høyre side.

Adresse: Søndre hauger gård, Kjerkevegen 10, 2040 Kløfta, Norge
GPS: 60.085055, 11.160892

TRENINGSHALLEN på Kløfta