Kristin Natås Hauger Leder
Astrid Brandsberg Willersrud
Katja Nielsen
Helge Holmin
Andrea Bakke Dalseth
May-Britt Hagmansen Kasserer