Kristin Natås Hauger Leder
Ulla Henriksen
Astrid Brandsberg Willersrud
Helge Holmin
Andrea Bakke Dalseth
May-Britt Hagmansen Kasserer