Generelt

Forøvrig gjelder også Stovner Hundeklubbs Regler og retningslinjer

Opptjening av dugnadspoeng for 2019

Dette er et system som prøves ut i 2019 og blir evaluert i løpet av året.

Poeng opptjenes ved å bidra på aktiviteter gjeldende LP og RL. Dette er aktiviteter hvor dere bistår LP og RL utøvere.

Arbeides det opp fra 2 til 4 timer får en 5 poeng.
Arbeides det en dag 10 poeng.
Bake 1 poeng

Poeng for 2019 kan opparbeides fra og med 3-9-2018.
Poeng for neste år kan opparbeides så fort inneværende års siste aktivitet hvor deltagelse prioriteres etter opparbeidede dugnadspoeng er avsluttet. Opptjente poeng fra inneværende år vil da nullstilles.

Poeng opptjenes på tvers av LP og RL. For eksempel: bistår du på et RL stevne vil disse poengende være gjeldende på et LP kurs eller motsatt.

Medlemmer av LP/RL komiteen får dugnadspoeng på lik linje som andre medlemmer. De får kun poeng for aktiviteter som alle LP/RL medlemmer også kan delta på.

På kurs blir søkere prioritert ut ifra opptjente poeng og antall kurs medlemmet har deltatt på.
– medlemmer med flest poeng og ingen deltagelse på kurs blir prioritert
– medlem med flest poeng og færrest deltagelse på kurs blir prioritert
– dersom flere medlemmer har samme antall poeng og deltatt på samme antall kurs: påmeldingsdato er tellende.

Dersom du er usikker på hva du generelt kan bidra med så send komiteen en meld og spør eller kom med forslag.  Ikke nøl med å spørre komiteen din.

Har du spørsmål  kontakt komiteen.

Hva brukes dugnadspoeng til?

Det vil bli arrangert aktivitter (for eks aktivitetsdag, kurs, fellestrening) for medlemmer som har bidratt med dugnad.

Før tildeling av plass på kurs avstemmes dine dugnadspoeng slik at det ikke skal bli noe feil.

2019:

Se oversikt over kurs under lydighet og rally

22-6: aktivitetsdag for alle med dugnadspoeng på Lillo Arena. Agenda kommer.

31-8:  aktivitetsdag for alle med dugnadspoeng på Lillo Arena. Agenda kommer.

Hvor mange poeng har jeg?

Send mail til lp@stovnerhundeklubb.no og du vil få en oppdatert liste over opptjente dugnadspoeng.

Totalliste over medlemmers opptjente dugnadspoeng blir ikke offentligjort av Stovner hundeklubb på hjemmesiden eller sosilae medier. Dette er besluttet av LP/RL komiteen og støttes av styret. Dette er av personvernshensyn, både for de som har poeng og de som ikke har poeng.