Generelt

Forøvrig gjelder også Stovner Hundeklubbs Regler og retningslinjer

Dugnad

Det er et stort dugnads behov i klubben vår.

– hjelp på fellestreninger
– hjelp på div aktiviteter som arrangeres av LP
– hjelp på stevner som arrangeres
– hjelp på messer som Dogs4All

Opptjening av dugnadspoeng

Arbeides det opp fra 2 til 4 timer får en 5 poeng.
Arbeides det en dag 10 poeng.
Bake 1 poeng

Medlemmer av LP/RL komiteen får dugnadspoeng på lik linje som andre medlemmer. De får kun poeng for aktiviteter som alle LP/RL medlemmer også kan delta på.

 

Dersom du er usikker på hva du generelt kan bidra med så send komiteen en meld og spør eller kom med forslag.  Ikke nøl med p spørre komiteen din.

Har du spørsmål ang Lydighet så kontakt komiteen.

Hva brukes dugnadspoeng til?

Kurs: medlemmer med flest dugnadspoeng som melder seg på kurs blir prioritert.

Dugnadspoeng blir ‘brukt opp’ når en har vært med på et kurs. Dersom en ønsker å delta på flere kurs må det opparbeides nye poeng.

Det vil bli arrangert aktivitter (for eks aktivitetsdag, kurs, fellestrening) for medlemmer som har bidratt med dugnad.