Partitreninger. 

Partitreninger er kun for medlemmer i Stovner Hundeklubb.
I tillegg må man ha gått grunnkurs Smeller, enten hos oss eller hos noen andre, for å kunne delta på partitreninger.

Det er pr. i dag ingen partitreninger åpne for påmelding.

Kostnaden på selve partitreningen dekker tilgang til instruktør på partitreningene.
Man må i tillegg ha betalt treningsavgift:
500kr for andre halvår 2018 for å kun ha tilgang til partitrening,
eller
3000kr for hele 2018 som også gir tilgang til å fri-trene når man ønsker.