Fritrening

Her kan medlemer booke tid til fritrening både på Kløfta og Lillo. Meld fra til booking@stovnerhundeklubb.no om problemer, eller forbedringer.

Vi har en kalender pr gren og treningssted.

NB: Booking kan skje kun 1 uke fram i tid.

Vi minner om at du før du setter deg opp på fritrening på et av klubbens treningsområder må du sende epost til din grenkomite og bekrefte at du har lest klubbens smittevernveileder og at du retter deg etter denne. Grenkomiteene skal oppbevare disse og ha i beredskap

Smittevernveilederen finner du her http://stovnerhundeklubb.no/2020/05/27/viktig-informasjon-til-alle-medlemmer/