Dette er hallfordeling i hallen på Kløfta 2017.
NB: Når LP/bruks har hallen, er det fortsatt fritrening i minst halve hallen. Unntaket er torsdager mellom 20:00 og 21:00 da dette tidspunktet er satt av til fremadsending for bruks.
Her kan du laste ned og lese ordensreglene for Kløftahallen.

Husk å fornye treningsavgiften (den forfaller 1. januar og 1. juli).
Alle medlemmer ønskes en riktig god treningssesong!

Hilsen styret