Årsavgifter for trening i Stovner Hundeklubb fra  01.01. 2019.

 

Årsavgifter frem til 31.12.2018.

Årsavgiften over gjelder for èn hund. Har du flere hunder du skal trene , se informasjon lengre nede på siden.

Du kan betale hele årsavgiften innen 01.01 eller du kan fordele årsavgiften på to likelydende rater med forfall 01.01 og 01.07

Ønsker du å trene i to forskjellige grener i løpet av ett kalenderår? Da bare betaler du 2.rate til den grenen du betalte første rate til. Skriv litt informasjon angående dette på innbetalingen din, så letter det arbeidet for komitémedlemmene!

Medlemskap i Stovner Hundeklubb for inneværende år må være betalt.

NB. Innbetalingen gjøres til aktuell gren sin bankkonto og merkes med type aktivitet, navn på hundefører og hund, evt. rate

Årsavgift for trening

Alle medlemmer av Stovner Hundeklubb som trener i klubbens regi betaler en treningsavgift. Dette er en viktig inntekskilde for klubben som gjør det mulig å leie treningsfasiliteter samt kjøpe nødvendig utstyr for å gi et av de beste treningstilbudene for hundeentusiaster i Norge.

  • Den enkelte utøver betaler en «Årsavgift for trening» til Stovner Hundeklubb for å ha tilgang til klubbens treningsfasiliteter.
  • Man må være medlem i Stovner Hundeklubb for å kunne betale » Årsavgift for trening».
  • Årsavgiften gjelder for ett kalenderår av gangen. Selv om man uansett årsak  må avbryte treningen i løpet av året.
  • «Årsavgift for trening» forfaller til betaling 1.januar, men kan deles i to like rater med forfall 1.januar og 1.juli.
  • Innbetaling av  «Årsavgift for trening» pr.1.januar innebærer at man har forpliktet seg til også å betale pr.1.juli. Dette vil bli fulgt opp av grenkomiteene.
  • Nye utøvere kan inngå avtale om trening fra 1.juli.
  • Tidligere utøvere kan kun inngå avtale om trening fra 1.juli, hvis man i foregående kalenderår ikke har betalt «Årsavgift for trening».

For å trene i Stovner Hundeklubb gjelder følgende priser:
GA (grunnavgift): 3000,- pr.år (for alle som trener i SHK)
HA (hinderavgift): 500,-  pr.år (for de som kun fritrener agility)
IA (instruktør avgift): 600,- pr.år (for de som trener agility på parti)

Generell informasjon

Årsavgiften for å trene kan deles i to rater og er her omtalt som treningsavgift.

Etter 1.april eller 1.oktober kan halv rate av treningsavgift pr. halvår, betales av nye medlemmer som er innmeldt i klubben etter nevnte datoer; eller medlemmer med ny hund/valp som allerede har betalt treningsavgift for perioden. Medlemskap må bekreftes.  Ved event. spørsmål om tolkning, kontakt resp. grenkomite.

Andre kurs og treninger som settes opp av komiteene i en tidsbegrenset periode kan ha andre priser.

Partitreningsavgiften i agility inkluderer også fritrening for samme hund i alle grener.
Generelt tillater betalt treningsavgift utøver å trene i den gren man ønsker i perioden det er betalt for og etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for den enkelte gren og aktivitet.

Gjester.

Gjester betaler kr. 300,- pr.gang pr. ekvipasje til den gren man skal trene i. (Definisjon på hvem som er gjest, er at man ikke innehar medlemskap i Stovner Hundeklubb).

Regler for gjestetrening se her

Ved betaling med Vipps for gjestetrening, merkes denne med: gjest-dato og hvilken gren man er gjest hos. Eksempel: Gjest – 02.07.2017 – LP.

Rabatter.

Kun en rabatt kan utløses pr.hund. Rabatter gjelder kun for interne aktiviteter. Kurs har egne priser og er unntatt rabattordningen.

Barn/ungdom under 16 år: Halv pris av årsavgift (for første hund og eventuelt øvrige hunder). I tillegg  kommer eventuell parti-treningsavgift og/eller hinderavgift. Det gis ikke rabatt på parti-treningsavgift og hinderavgift.

Hund nr.2 og 3 med samme fører: Halv pris av årsavgift (for andre og tredje hund eid og ført av samme fører). I tillegg kommer event parti – treningsavgift og/eller hinderavgift. Fra og med 4.hund: Kun parti-treningsavgift og/eller hinderavgift.

Redusert pris på hund nummer 2 og 3 med samme fører

Eksempel: Partitrening agility er kr. 3600,- (grunnavgift = 3000.- kr og for instruktør=600 kr.) pr. år. For hund nr. 2 og 3 blir da prisen : 3000,-/2 + 600,- =2100,- kr. pr. år.

Pensjonerte hunder over 10 år, dvs. konkurransehunder som ikke stiller i konkurranse lenger betaler ingen treningslisens på fritrening. Også disse hundene skal registreres.

Dersom man over en lengre periode er fraværende fra trening (mer enn 2mnd.) kan det søkes komiteene om permisjon.  Komiteene vurderer hvert tilfelle individuelt. Relevant dokumentasjon (legeattest/veterinærattest ved sykdom) skal følge søknad.

Det tas forbehold om fortløpende revisjon.