Konkurranseleder kurs i lydighet.

Dato: 24. og 25. november 2018

Lørdag kl.09:00

Søndag kl.10:00

Sted: Lillomarka Arena, Grorud. Oslo.

Instruktør: Svein Rønning

Antall: Minimum 4, maks 8.

Målet med utdanningen er å opparbeide en stab av godkjente konkurranseledere, slik at alle klubber som arrangerer lydighetsprøver, har egne utdannede konkurranseledere, etter at man fik krav om å benytte godkjent konkurranseleder i alle lp-klasser. Utdanningen skal gi den enkelte deltaker god kompetanse og ferdigheter i rollen som konkurranseleder.

Målgruppe og forkunnskaper:

Personer med stor interesse for lydighetssporten, og de som på sikt vil bli lydighetsdommere.

Krav:

* Være fylt 18 år

* Vise stor interesse for lydighetssporten

* Trent og framført hund i Lydighetskonkurranser over tid

Kursinnhold:

Konkurranseleders oppgaver og plikter som bemyndiget i NKK

Regelverk

Planlegging/gjennomføring av oppsett av ringer

Konkurranseleders oppførsel i ringen

Planlegging/gjennomføring av de forskjellige øvelsene i alle klasser

Kommandering av de forskjellige øvelsene i alle klasser

Arbeidsmåte:

Instruksjon med lærer

Forelesning

Diskusjon

Praktisk trening/arbeid

Kursavgift: 1500,- for medlemmer og 1800,- for ikke-medlemmer.

Påmeldingsfrist/betalingsfrist 12.november

Konto 1503 06 26769

Kursavgift kr 1500,- for medlemmer og kr.1800,- for ikke-medlemmer i  Stovner Hundeklubb