Smittsom leverbetennlese

Smittsom leverbetennlese

Veterinærinstitittet endrer sine anbefalinger:
Vaksinerte valper døde av smittsom leverbetennelse (HCC) på Østlandet.
To valper som var rutinemessig vaksinert ved 12 ukers alder, døde nylig av smittsom leverbetennelse. Valpene bodde på Østlandet. Med bakgrunn i dette og anbefalingene til WSAVA (World Small Animal Veterinary Association), anbefaler vi nå vaksinasjon mot HCC ved både 12 og 16 ukers alder. Dette går utover retningslinjene i Felleskatalogen, men er faglig begrunnet med at vaksinen ikke har tilstrekkelig effekt hos ca 10 % av valpene dersom den kun gis ved 12 uker.
Smittsom leverbetennelse kan være dødelig for valper, voksne hunder med svekket immunforsvar og eldre hunder – og de kan dø raskt etter at de først viser symptomer.
Voksne hunder kan være smittebærere uten andre symptomer enn blåfarge på hornhinnen. Det smitter ved spytt, urin og avføring, og smitten kan bli liggende i miljøet lenge. Ikke risiker at din hund blir smittespreder eller syk ved å ikke vaksinere!