Fra valgkomiteen.

Fra valgkomiteen.

Fra valgkomiteen.

Dette er en forespørsel og invitasjon til våre medlemmer som har lyst til å ta i et tak og jobbe for Stovner Hundeklubb:
Følgende er på valg i år:
Nestleder: Unni Margreta Martinsen (2 år)
Sekretær: Lise Ellingsdalen (2 år)
Varamedlem: Solveig Therese Zetterstrøm (1 år)
Varamedlem: Ingeborg Eugenie Blakkisrud (1 år)
Styremedlem: Mari Strømsæther (2 år)
Valgkomite: Chatrine Johansen (1 år)
Alle disse postene skal mest sannsynlig erstattes.
Vil du være med å påvirke klubben, og gi noe tilbake?
Dette er en utmerket måte bli kjent med styre og stell, og ikke minst utvide sitt kontaktnett!
Opplæring/veiledning vil selvsagt bli gitt til de forskjellige vervene.
Dette er ikke noe vanskelig å bli med på. Eneste som kreves er engasjement til klubben😊
Send pm eller mail til Chatrine Johansen/ chatrine.j@live.no
Jeg må ha inn forslag / tips senest 15 mars!

Chatrine Johansen.