Årmøte torsdag 17.april.

Årmøte torsdag 17.april.

Årsmøtet 2018
avholdes TORSDAG 17. APRIL
på Høyskolen, Kjeller kl.1830
Vi minner om at forslag til saker som ønskes fremmet på årsmøtet må være mottatt av sekretær (liselling@gmail.com) senest onsdag 14. mars 2018.

NB: All info for årsmøtet vil bare bli utsendt via nettet (stovnerhundeklubb.no)

Forslag på kandidater til valg på styremedlemmer etc må være mottatt av valgkomiteen (helge@gauteweb.net eller chatrine.j@live.no) senest onsdag 14. mars 2018.
Tillitsverv på valg ved Årsmøtet er:
Nestleder for 2 år, sekretær for 2 år, ett styremedlem for 2 år samt to varamedlemmer for 1 år.
Dessuten skal velges revisor for 1 år, og to medlemmer til valgkomiteen, samt klubbens representant med vara til regionen.
Viktig: foreslåtte kandidater må være forespurt og sagt seg villig til det foreslåtte verv.

Innkalling til Årsmøtet og Årsmøtedokumentene vil bli publisert på klubbens nettside (stovnerhundeklubb.no) SENEST søndag 25. mars 2017.

HUSK:
innsendte forslag til saker, og til Valgkomiteen, som skal inn som eget forslag i innkallingen til Årsmøtet, må dateres og underskrives av forslagsstiller, og være mottatt innen de ovennevnte fristene.
Styret