Kameraene i hallen.

Kameraene i hallen.

Kameraene i hallen.
Etter nøye overveielser har styret vedtatt å ta ned kameraene i hallen igjen. Datatilsynet har ingen innvendinger mot at det kunne være kameraer i hallen, men styret har valgt å ta det ned allikevel.
Kameraene vil derfor ikke bli idriftsatt og demontert så fort som mulig.