Høring agilityregler

Høring agilityregler

NKK har sendt ut høring for endringer av agilityregelverket, med sikte på eventuelle endringer fra 2021. Klikk på «Les mer» så kan du lese høringssvaret som vi har sendt inn.