«Coronakomite»

«Coronakomite»

Hei alle sammen!

Styret har dannet en «Coronakomite» som nå ser på smittevernreglene og de forskjellige tiltak som må på plass i klubben, før at vi alle kan begynne å trene igjen. Komiteen består av Christian Fredrik Ekeren (leder), Helene Grinden (fagperson på smittevern) og representanter fra de mest berørte komiteene.

«Coronakomiteen» skal lage regler og retningslinjer, basert på smittevernreglene fra myndighetene,

for trening i regi av Stovner HK. Når «Coronakomiteen» er ferdig med sitt arbeide, vil dette legges frem for styret til godkjennelse, slik at styret kan åpne klubben for trening igjen på riktig tidspunkt.

Det er varslet oppmykninger i reglene i Norge i morgen. Vi i styret er veldig spente på hva som kommer fram der og vi har da også valgt å ha styremøte i morgen kveld. NKK sin økonomiske situasjon er også noe som opptar de fleste hundeeiere og aktivitet-/raseklubber nå og NKKs situasjon er også ett punkt på styremøtet.

Ta vare på hverandre, så ses vi snart igjen!

VH Geir Ottesen

Fungerende styreleder.