Viktig informasjon til alle medlemmer!

Viktig informasjon til alle medlemmer!

Etter at smittevernveiledning ble utarbeidet av Coronakomiteen, har styret godkjent denne. Dermed Kan vi med glede og jubel gjenåpne trening igjen, men ha i minnet at det er styret som kan åpne og stenge. Det er uhyre viktig at alle medlemmer setter seg inn i smittevernveiledningen, og følger komiteen sine smitteforebyggende tiltak. Det vil være antibac på våre treningssteder, papir og nødvendig informasjon. 

Det vil være en person som er treningsansvarlig som er pliktet til å følge smittevernveiledningen. Blir tiltakene ikke fulgt vil det følge konsekvenser. Komiteene kan ikke åpne før antibac og nødvendig informasjon er tilstede. Se nettsiden under info fra styret – generell info – Smittevernveileder PDF.

Styret har tillit til alle medlemmer at dem følger reglene og respektere dem. Medlemmer må selv ta en risikovurdering om de ønsker å benytte ordningen og tilbudet.

Styret i SHK håper alle medlemmer følger vår veileder og blir med på Norges felles dugnad. God trening til alle og hold dere friske.