Oppdatert smittevernveileder pr 10. august

Oppdatert smittevernveileder pr 10. august

Styret har i styremøte 10. august foretatt mindre endringer i klubbens smittevernveileder. Merk også at 50-50-fordelingen av fritreningstid i Kløftahallen er forlenger for perioden 15. august – 13. september.

2019-08-10-Smittevernveileder-for-Stovner-Hundeklubb