Nedstegning 3-18 januar

Nedstegning 3-18 januar

Informasjon etter regjeringens pressekonferanse 03.01.21:

Regjeringen forskriftsfester nå maksimalt antall på innendørs arrangementer til 10 stk i lånte/leide lokaler, og anbefaler samtidig at alle innendørs fritidsaktiviteter utsettes til etter 18. januar. Samfunnet er avhengig av at så mange som mulig slutter opp om regjeringens tiltak. Stovner Hundeklubb sin hall og fritreninger er innstilt fra imorgen tidlig til 18 januar.