Varsel om årsmøte

Varsel om årsmøte

Årsmøtet for Stovner Hundeklubb blir lagt til torsdag 15.april 2021. Innkalling med hvor og hvordan det gjennomføres vil komme ut nærmere.

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 6 uker før
møtedato. Send til styret@stovnerhundeklubb.no

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før
møtedato. E-post til Helge Holmin. E-post til Monica Sætre