Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

Årsmøtet 2022 blir tirsdag 26 april klokken 19:00Årsmøtet blir på Oslo Met/Høyskolen i Akershus på Kjeller.
Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.