NKK instruktør TRINN 1 kurs

NKK instruktør TRINN 1 kurs

Stovner hundeklubb inviterer til 

NKK INSTRUKTØR TRINN I – grunnopplæring av hund 

Målgruppe: Hundeintresserte som ønsker å jobbe som instruktør.

Tid/datoer: 

Helgen 29. og 30. oktober på Lillo Arena Grorud

Helgen 19. og 20- november på Lillo Arena Grorud

Helgen 10. og 11. desember i hallen på Kløfta

Lørdag 14. januar i hallen på Kløfta

Søndag 15.januar 2023 på Lillo Arena Grorud

Lørdag 04.februar 2023 på Lillo Arene Grorud (eksamensdag)

Obligatorisk oppmøte alle helgene. 

Instruktør: Kirsten Bjørnlykke

Pris: kr 3800 for medlemmer i Stovner, 4200 for alle andre

Påmelding og eventuelle spørsmål sendes til lp@stovnerhundeklubb.no. Mer emnefeltet med Trinn 1. Les all info under før påmelding. 

Påmeldingsfrist er 01.oktober 2022

Max 12 plasser, min 8 deltakere for gjennomføring

Vi trenger følgende info i første omgang: 

– navn

– adresse

– Mail 

– telefon

– fødselsår

For å delta på kurset må følgende krav være oppfylt: 

– være minst 18 år gammel

– være medlem i medlemsklubb

– forplikte seg til å virke som instruktør

– akseptere og følge de til enhver tid gjeldende lover og regler 

– i forkant av eksamen ha fungert som hjelpeinstruktør etter gjeldende krav 

– med bakgrunn i ovennevnte være anbefalt av sin lokale klubb som kandidat til instruktør trinn I 

I tillegg må du ha oppnådd minst ett av følgende krav etter NKKs regelverk:

– NBF: Godkjent resultat i Brukshund kl C

– RIK: Godkjent SL1, IPO1 eller RRP/RSP1

– 2. premie kl II LP eller LP1 tittel 

– Deltatt i kl II agility

– Ha trent og ført hund til 2. premie i AK på jaktprøve for retrievere

– 2. premie på fugl-/ hare- eller elghundprøve

– B-godkjent redningshund – ettersøkning i NRH og/eller NRO

– Trent og ført fram tjenestehund til godkjenning i offentlig etat

– Trent og ført fram hund til premie i vannprøve kl 2

– 2. premie i Rally LP kl 2 eller RL1 tittel

– 2. premie Kreativ LP kl 2

– Trent og ført fram 2 hunder til viltsporchampionat

Deltaker skal gjennomføre minst 20 timer hjelpeinstruksjon under godkjent NKK instruktør før eksamen kan avlegges. 

For å sikre at eleven får benyttet den kunnskap og de teknikker som skal læres under utdanning, bør det tilstrebes at minst halvparten av disse utføres etter første helg av kurset. 

Hjelpeinstruktørens rolle, oppgaver og ansvar skal minimum inkludere aktiv instruksjon og kursplanlegging. Gjennomføring skal beskrives og dokumenteres av bemyndiget instruktør (minimum trinn 1)

Når alle krav er oppfylt og kurset er gjennomført med beståtte eksamener, vil dette bli lagt fram for offisiell godkjenning i Norsk Kennel Klub. 

Man får da status som bemyndiget Instruktør trinn I i Norsk Kennel Klub. 

Kursdeltager sender selv kopi av utdanningskortet til NKK for godkjenning som trinn I instruktør. 

Alle trinn III instruktører kan bekrefte for praktiske og formelle krav når deltager kan fremlegge dokumentasjon om at krav er innfridd. 

Det er deltagers ansvar at alle krav er bekreftet før oversendelse til NKK for godkjenning som trinn 1 instruktør, og man vil etter en normal saksbehandlingstid (maks 2 mnd.), motta det endelige instruktør trinn 1 beviset. 

Selve kurset er på 60 timer, og avsluttes med skriftlig, muntlig og praktisk eksamen. 

Alle tre må bestås for at utdanningen skal godkjennes, og sensor skal dokumentere dette overfor NKK. 

Vi ber søkere om å sette seg inn i reglene fra NKK: 

https://www.nkk.no/getfile.php/13297381-1508411931/Dokumenter/Aktiviteter/Kurs%20og%20utdanning/UtdanningsplanTrinn1-2017.pdf