Kontaktpersoner

Agilitykomiteen

Epost til leder: ak@stovnerhundeklubb.no
Epost til komiteén: ak@stovnerhundeklubb.no
Innbetalinger til AGILITYs aktiviteter: 1503 06 26734

Torill Moltzau

Leder og Økonomiansvarlig
90926785

HegeB. Tollefsen

92053397

Aina B. Lundkvist

41 80 50 80

Anette M. Gjerding

97 17 89 36

Instruktører
Merethe Eike

95 22 81 10

Aina B. Lundkvist

41 80 50 80

Stine Haakensen

94 89 39 20

Jon G. Olsen
Hanne Skjelstad

46 69 66 50

Lagledere
Liten
Mellom

Heidi Smee, 93 25 7810
heidi.smee@nmas.no
Konto for innbetaling: 6067 09 09215

Stor

Anne Lene Rønshaugen, 92 29 87 97
annelene.r@hotmail.com
Konto for innbetaling: kontakt Anne Lene