Kontaktpersoner

Agilitykomiteen

Epost til leder: ak@stovnerhundeklubb.no
Epost til komiteén: ak@stovnerhundeklubb.no
Innbetalinger til AGILITYs aktiviteter: 1503 06 26734

Jon G. Olsen

Leder og Økonomiansvarlig
91 77 87 76

Hege Bjerke Tollefsen

92 05 33 97

Torill Moltzau

90 92 67 85

Aina B. Lundkvist

41 80 50 80

Anette M. Gjerding

97 17 89 36

Instruktører
Merethe Eike

95 22 81 10

Aina B. Lundkvist

41 80 50 80

Stine Haakensen

94 89 39 20

Jon G. Olsen

91 77 87 76

Hanne Skjelstad

46 69 66 50

Kirsten Bjørnelykke

93 43 87 94

Geir Ottesen

45 04 89 36

Nicholas Moltzau

Irene Heggen

Bjørnar Haakensen

Ingeborg Blakkisrud

Lagledere
Liten

Kristin Bekkevold, 45 09 90 91
kristin.bekkevold@ving.no
Konto for innbetaling: 8101 46 49069

Mellom

Heidi Smee, 93 25 7810
heidi.smee@nmas.no
Konto for innbetaling: 6067 09 09215

Stor

Anne Lene Rønshaugen, 92 29 87 97
annelene.r@hotmail.com
Konto for innbetaling: kontakt Anne Lene