Hederspriser i agility

Vedtatt i møte i agilitykomiteen 05.12.2016, med virkning fra 01.01.2017.

Stovner Hundeklubb har opprettet noen spesielle utmerkelser for å oppmuntre utøverne litt ekstra Vi har følgende utmerkelser – utøverne må selv gi beskjed til agilitykomiteen for å bli tildelt utmerkelsene. Det forutsettes at ekvipasjen stiller/går for Stovner Hundeklubb på lagkonkurranser hele året.

CHAMPIONAT-PRISEN
Deles ut til alle som oppnår tittelen Norsk Agility Championat (NAgCh) eller Norsk Hopp Championat (NHCh) i løpet av siste kalenderår. For oppnåelse av SHs championatpriser kreves ikke eksteriørpremiering.

BESTEMANNSPREMIEN
Prisen går til den ekvipasjen som i løpet av et kalenderår har høyest poengsum i klasse 3 (5 tellende stevner i agility og 5 i hopp). Det deles ut en bestemannspremie i hver størrelse: small, medium og large.

Poengsum beregnes slik:
De 5 beste resultatene i agility og de 5 beste resultatene i hopp legges sammen.
(1.plass = 25 poeng, 2.plass = 20 poeng, 3.plass = 15 poeng, 4. plass = 10 poeng, 5.plass = 8 poeng, 6. plass = 6 poeng, 7. plass = 4 poeng, 8. plass = 3 poeng, 9.plass = 2 poeng, 10. plass = 1 poeng.)
Det gis 5 bonuspoeng i tillegg for feilfritt løp (0 feilpoeng).
Bare norske stevner teller. Står flere ekvipasjer likt, vinner den med fleste førsteplasser. Er det fortsatt likhet, teller antall andreplasser osv. Er det fortsatt likt, teller vårt eget klubbmesterskap (internstevne).

HINDERPRISEN
Hinderprisen settes opp på 4 på forhånd utplukkete stevner i løpet av et kalenderår (2 i AG og 2 i hopp), og vinnes av den beste ekvipasjen fra SH uansett klasse. En ekvipasje kan kun vinne den 1 gang i løpet av året (uansett klasse).
Beregningen gjøres slik:
1. Plassering teller først
2. Ved lik plassering teller antall sekunder under standardtiden,