Aktiviteter

Årshjul bruks 20229.-10. april: Kurs i brukslydighet med Anne Gry Øyeflaten
23.-24. april: Kurs i brukslydighet med Andreas Volle
3. mai: Ferdselsprøvekurs med Anette Tobiassen (Avlyst) 7. – 8. mai: Kurs i spor med Anita G. Karlsen
7. – 8. mai: Kurs i feltsøk med Rosita Johansen
12. mai: Sporstevne (kveld) kl. C + D
13.-15. mai: Treningssamling Finnskogen
19. mai: Oppstart treningsgruppe rundering 
23. mai: Oppstart treningsgruppe i feltsøk
24. mai: Oppstart treningsgruppe i spor
28.- 29. mai: Kurs i brukslydighet med Andreas Volle
19. juni: Sporstevne kl. A + B
18–20. august: Norgesmesterskap for brukshunder (Elverum)
August: Oppstart treningsgruppe i feltsøk
August : Oppstart treningsgruppe i spor
August: Treningsgruppe i rundering
25. september: Runderingsstevne, alle klasser
1.-2. oktober: Kurs i rundering med Frank Mellemsæter
8.-9. oktober: Kurs i spor med Frank Mellemsæter
15.-16. oktober: Kurs i brukslydighet med Heidi Linnerud
22. oktober: Sporstevne kl. C + D
23. oktober: Sporstevne kl. C + D

Kurs og påmeldingTreningsgrupper og påmeldingStevner og påmelding

Årshjul bruks 2021

20. februar: Feltcup (uoffisiell)  Hvaltjern (arr. på FB-gruppen Stovner Hundeklubb – BRUKS). Gjennomført
11. april: Feltcup (uoffisiell) Hvaljern  (arr. på FB-gruppen Stovner Hundeklubb –  BRUKS) – Avlyst pga covid
17. – 18. april: Runderingskurs med Finn Hugo Øien, Oslo. Gjennomført
19. april: Oppstart treningsgruppe i feltsøk (mandager) Avlyst pga Covid
20. april: Oppstart treningsgruppe i spor (tirsdager) Avlyst pga Covid
22. april: Oppstart fellestreninger, Hvaltjern (onsdager) Avlyst pga Covid
29. april: Oppstart treningsgruppe i rundering (torsdager) Avlyst pga Covid
2. mai: Sporstevne klasse C + D Avlyst pga Covid
6. juni: Sporstevne AB Avlyst pga Covid
10. august: Oppstart treningsgruppe i spor (tirsdager, 20 timer)
11. august : Oppstart fellestreninger, Hvaltjern (onsdager)
12. august : Oppstart treningsgruppe i rundering (torsdager)
16. august : Oppstart treningsgruppe i feltsøk (mandager, 15 timer)
21.-22. august: Lydighetskurs med Andreas Volle
3-5. september: Treningssamling, Finnskogen
12. september: Runderingsstevne, alle klasser (flyttet fra 26. september)
23. oktober: Sporstevne CD
24. oktober: Sporstevne CD
14. november: Felles brukstrening for alle interesserte
28. november: Feltcup (uoffisiell)

12. desember: Feltcup (uoffisiell)