Kontaktpersoner

Brukshundkomiteen

Klubben har fra tid til annen problemer med levering av mail. Får du ikke svar innen rimelig tid, ta kontakt via vår FB gruppe.
Epost til komiteen bhk@stovnerhundeklubb.no

Cathrine Johansen

Leder
97 66 83 64

Sylvia Lindkjølen

Sekretær/Web
46 40 04 09

Anne Gry Øyeflaten

Kursansvarlig
95 99 94 94

Hilde Hov

Materialforvalter
90 12 28 68

Anne Tvedt

Kasserer
93 44 15 47

Instruktører
Trinn 1

Anne Tvedt
Ann Kristin Kilde
Chathrine Johansen

Trinn 2

Rune Solberg
Anne Gry Øyeflaten

Andre instruktører

Morten Hansen
Rosita Johansen
Tom Skjellerud
Else Feet
Hilde Hov
Chatrine Christiansen

Dommere

Widar Bratlie