Priser for trening

Årsavgifter for trening i Stovner Hundeklubb fra  01.01. 2019.

Generell informasjon

 • For å trene og ta i bruk Stovner hundeklubb sine treningsfasiliteter må man være medlem i Stovner hundeklubb og ha betalt årsavgift for trening.
 • Om man er eller planlegger å være fraværende fra trening i mer enn 2 mnd, kan det søkes komiteene om permisjon. Relevant dokumentasjon skal følge søknaden.
 • Andre kurs og treninger som settes opp av komiteene i en tidsbegrenset periode kan ha andre priser.
 • Lyst til å trene i Stovner hundeklubb – kontakt grenkomiteen eller grenkomiteene du vil trene i. Kontakt oss her.

Årsavgiften

 • Årsavgiften for trening gjelder for én hund.
  Det er rabatt fra hund nr. 2. Se informasjon lengre ned under rabatter.
 • Årsavgiften for trening er en årsavgift.
  Man kan velge å betale hele årsavgiften innen 01.01 eller dele opp årsavgiften i to likelydende rater med forfall 01.01 og 01.07 samme år.

Uavhengig av betalingsmåte er man forpliktet til å betale årsavgift for trening for inneværende kalenderår.

Årsavgiften betales til den aktiviteten man fortrinnsvis trener i, om man trener like mye i flere grener, så velger man en av grenene.

 • Årsavgiften skal betales til samme gren, uavhengig om man bytter hovedgren i løpet av året.
 • Årsavgiften består av et grunnbeløp. Agility og smeller har et tilleggsbeløp.
 • Betaler man grunnbeløpet på 4000,- per år kan man trene bruks, lydighet og rally.

For å trene på parti eller fritrene agility må man betale et tilleggsbeløp på 600,- for partitrening eller 500,- for fritrening.
Dersom man har betalt 600,- for partitrening behøver man ikke å betale for å fritrene. Har man betalt for fritrening, men senere ønsker å være med på partitrening, må man betale differansen på 100,- slik at man har betalt et tilleggsbeløp på totalt 600,-.

  Starte å trene midt i året?
  For nye medlemmer eller medlemmer med ny hund/valp.

  • Vil man starte å trene etter 01.04, men før 01.7 betaler man ¾ av årsavgiften for trening. Det er valgfritt å dele opp denne avgiften i ¼ som betales før man starter å trene, og 2/4 som har forfall 01.07.
  • Vil man starte å trene 01.07 betaler man 1/2 årsavgift for trening.
  • Vil man starte å trene etter 01.10, men før 01.01 påfølgende år, så betaler man ¼ av årsavgiften for trening før man starter å trene.
  • Tilleggsutgifter for agility fritrening eller agility partitrening kommer i tillegg.
   • Starter man å trene før 01.07 betales fullt tilleggsbeløp.
   • Denne avgiften kan valgfritt deles opp i to likelydende rater.
   • Starter man å trene 01.07 eller senere blir tilleggsbeløpet halvert.

  Rabatter

  Kun én rabatt kan utløses per hund. Rabatten gjelder kun for interne aktiviteter. Kurs har egne priser og er unntatt rabattordningen.

  • Barn/Ungdom under 16 år:
   Halv pris av grunnbeløpet i årsavgift for trening.
   Rabatten gjelder for første hund, og eventuelt øvrige hunder.
   Det gis ikke rabatt på tilleggsbeløp.
  • Hund nr. 2 og 3 med samme fører:
   Halv pris av grunnbeløpet i årsavgift for trening.
   Det gis ikke rabatt for tilleggsbeløp.
  • Fra og med hund nr. 4 med samme fører:

  Betaler ikke grunnbeløp i årsavgift for trening.
  Det gis ikke rabatt for tilleggsbeløp.

  • Pensjonerte konkurransehunder over 10 år:

  Pensjonert konkurransehund kan ikke konkurrere internt eller eksternt.
  Betaler ikke grunnbeløp i årsavgift for trening eller tilleggsbeløp

  Gjestetrening

  Gjester betaler kr. 300,- per gang per ekvipasje til den gren man skal trene i.
  En gjest skal ikke være medlem av Stovner hundeklubb.
  Regler for gjestetrening – se ”HER

  Ved betaling med Vipps for gjestetrening til den grenen man skal trene hos:
  Merk betalingen med gjest-navn-dato.

  Vipps nummer: 
  Agility – 717763
  Bruks – 717762
  Lydighet – 717759
  Rallylydighet – 717760

  Eksempel: Gjest «Ola Normann» – 02.07.2017- LP

  Ofte stilte spørsmål

  • Må man betale årsavgift for hver enkelt gren?

  Nei, man betaler bare én årsavgift, men for å trene agility må man betale en tilleggsavgift på 500,- for fritrening eller 600,- for parti per år.

  • Binder man seg for hele året når man betaler årsavgift for trening?

  Ja, man binder seg til den delen av kalenderåret som gjenstår på det tidspunktet man melder seg inn. Årsavgiften for trening avsluttes ved nytt år.

  • Om man melder seg inn i mellom 01.10 og 31.12 er man bundet for neste år også?

  Nei, man binder seg bare innenfor gjeldende kalenderår. Man binder seg ikke automatisk for neste år.

  • Må man betale både for fritrening i agility og for partitrening i agility?

  Nei, man betaler ikke for både fritrening og partitrening.

  Partitrening i agility inkluderer også fritrening. Om man bare har betalt for fritrening kan man ikke møte opp på et parti. Men man kan kontakte agilitykomiteen og høre om de har plass på et parti. Hvis det er ledig plass på ønsket parti betaler man differansen mellom fritrening og parti på 100,- per år, eller 50,- om man ønsker å starte på parti etter 01.07.

  Det tas forbehold om fortløpende revisjon