Dommere NMbruks2022

Dommere

Under NM 2022 blir det brukt et system med 6 dommere og en overdommer. Hva de ulike dommerne skal dømme vil bli offentliggjort nærmere NM. 

Aud Flemsæter

Dømmer: 

Geir Kildebo

Dømmer: 

Inger Østlie

Dømmer: 

Knut Oskarsen

Dømmer:

Kristoffer Modell

Dømmer: 

Per Arne Bakke

Dømmer: 

Terje Østlie

Dømmer: