Regler og retningslinjer

Vedtekter for Stovner Hundeklubb.

Se vedtekter her

Komite-mandater og retningslinjer.

Se mandat/retningslinjer her

Avtale mellom styret og komitemedlemmer her

Gjestetrening.

Klubbens utøvere kan søke om å få ha besøk av inntil 2 gjeste-ekvipasjer («gjest/er») til trening i klubbens treningssteder etter følgende retningslinjer:

 • Gjesten kan ikke inneha medlemskap i Stovner Hundeklubb.
 • Utøveren («verten») må ha betalt sin egen treningsavgift for semesteret.
 • Samme gjest/er kan trene hos klubben maksimum 3 ganger pr. år.  Samme vert kan ha med seg inntil 2 gjester pr. gang og skal selv være tilstede under all trening/hele besøket.
 • Verten skal melde besøket pr. mail til den aktuelle grenen før besøket, og skal samtidig besørge innbetalt en avgift på kr. 300,- pr. besøk/ekvipasje til grenens konto.
 • Gjestetreningen kan vare maksimum tre klokketimer inklusive evt pause. F.eks kommer medlemmet og gjesten/e  kl.10:00 kan gjesten/e trene/oppholde  seg  i hallen fram til kl.13:00.
 • Ved betaling med VIPPS for gjestetrening, merkes denne med: Gjest -dato – og hvilken gren man er gjest hos. Eksempel: Gjest – 02.07.2017 – Lp Vipps nummer: Agility – 717763 Bruks – 717762 Lydighet – 717759 Rallylydighet – 717760
 • Man legger også gjesten inn i bookingsystemet på tidspunktet man skal trene med fullt navn og (GJEST – klubbmedlem). F.ex Ola Nordmann (GJEST – Kari Nordmann)
 • Verten skal kunne fremvise kvittering (kopi av kontoinnbetaling) for innbetaling av avgiften ved forespørsel i løpet av treningsperioden/e, og at gjesten/e er kjent med/følger klubbens treningsreglement.
 • Ved overtredelse av disse reglene skal både vert og gjest/er bortvises fra treningsstedet av kontrollør oppnevnt av styret.  Eventuell klage på avgjørelse skal sendes styret til endelig avgjørelse.

Styret og grenkomiteene har vedtatt retningslinjene for gjestetrening i klubben. Vedtatt i styremøte 13. januar 2014, rev.01.09.2014, rev.26.02.2015,rev.01.06.2017, rev.20.03.2018 rev 4.10.21

Overgang mellom fritrening og parti-/grentrening i Kløftahallen.


Ved overgang mellom fritrening og parti/grentrening, skal hallen være helt tømt for utstyr, slik at hallen er ryddet og klar til neste parti/gren/aktivitet starter.
Vi oppfordrer derfor at man starter å rydde ned og avslutte 15 minutter før neste parti/gren/aktivitet starter, slik at man er ute til rett tid.
Det er et absolutt krav at hallen skal være ryddet og klar når neste parti/gren/aktivitet skal starte.
Vis respekt for hverandre og de fastsatte treningstidene og snakk sammen slik at vi unngår konfliktsituasjoner.
Skulle det likevel oppstå situasjoner ber vi om at du melder fra til din grens komité.

Instruktørordning.

Les mer om Stovner Hundeklubb sin instruktørordning her.

Regler for støtte til landslagsdeltagelse i Stovner Hundeklubb.

Se regler her.

Retningslinjer for lag i Stovner Hundeklubb.

Påmelding av lag.
Det meldes på det antall lag som vi er i stand til å stille opp. Påmelding er bindende.

Det betyr:

Det meldes på ett lag dersom det er 3-6 ekvipasjer som har meldt sin interesse, og det meldes på to lag hvis det er fra 7-10 ekvipasjer.
Det skal med andre ord være maks 1 lag som bare har 3 ekvipasjer.
Hvis 3 personer står på laglista skal det meldes på et lag.
Lagledere må sette seg opp på laglistene, på lik linje med de andre som skal gå lag.

Betaling av lag.
Laglederne melder på lag og betaler lagene fra en konto. Laglederne sørger for at deltagerne betaler inn til denne kontoen, og fører regnskap for den enkeltes bruk av penger.

Beløpet som den enkelte betaler, er den totale lagprisen for alle lagene i denne størrelsen, dividert på antall deltagere. Har vi to lag og 7 deltagere, betaler alle like mye, uansett om de går på 3-manns lag eller 4-manns lag.

Laglederene kan kreve å få forskuddbetalt før utøveren får lov til å gå på lag.

Regler for hva som skjer ved trekning av lag.
En person som har meldt sin interesse for å gå lag, men ikke møter opp eller trekker seg på stedet, skal betale for HELE laget dersom laget må trekkes. Hvis det er flere som trekker seg skal de dele på utgiften for hele laget.

Dersom hund er syk / skadet slik at vi må trekke et lag, skal føreren sende veterinærattest slik at vi kan få igjen pengene for laget om vi må trekke det, eller finne en erstatning til plassen på laget. Gi beskjed så snart som mulig til lagleder slik at man får tid til å løse det på best mulig måte.

Når man går lag, støtter man laget sitt og stiller opp til premiering!

Laguttak til NM.
Hvordan dette uttaket gjøres og hva som vektlegges er:

 •  Lagleder holder oversikt over kvalifiseringer til lag-NM, basert på NKKs regler for dette.
 •  Kvalifisering av den enkelte gjøres ved å sette inn enkeltpersoner på førstelaget sammen med 2 eller 3 ”sikre” som kan hjelpe laget til et godt resultat og en god plassering, samtidig som den ene blir kvalifisert.
 • Lagleder holder oversikt over feilpoeng for den enkelte deltager for alle løp, og status som kvalifisert til NM (ingen napp, ett napp, ferdig kvalifisert).
 • Det er ikke lov å diske seg med vilje og dette kan få konsekvenser for framtidig lagdeltagelse. Unntaket er hvis laget allerede har disket og man har avtalt med lagleder på forhånd. Vær oppmerksom på at dette kan slå negativt ut på din statistikk.
 •  Ved laguttaket legges det vekt på feilpoeng i snitt, diskprosent og antall feilfrie løp. Det er resultatene fra de siste 7 månedene før NM som danner hovedgrunnlaget for det endelige uttaket.
 • Laglederne møtes rett før påmelding til NM med forslag til ferdig oppsatte lag, og for event. å rådføre seg om tvilstilfeller.
 • Agilitykomiteen skal godkjenne NM-uttaket fra laglederene før det offentligjøres. Klagefrist på NM-uttaket er 5 dager etter at laget er offentligjort.

Gjelder fra 01.01.2013

Forpliktelse til å starte for Stovner Hundeklubb
Dersom man deltar på partitrening og/eller fritrening i hallen i regi av Stovner Hundeklubb uansett gren og individuelt eller lag forplikter man seg til å starte for Stovner Hundeklubb i inneværende sesong.  Regler for ag-lagdeltagelse endres ikke. Unntak fra denne regel gjelder rasemesterskap hvor det ikke er mulig å starte for Stovner Hundeklubb, i disse tilfeller er det tillatt å starte for raseklubben.   Innføres for øvrige grener fra 01.01.2016 for partitrening, og fra 01.07.16 for trening i hallen.

Vedtatt på Stovner Hundeklubbs styreseminar 12. desember 2015