Personer med sentrale verv i klubben

Verv Navn Telefon Epost
Leder Geir Ottesen styret@stovnerhundeklubb.no
Nestleder styret@stovnerhundeklubb.no
Sekretær Mette Burkeland 905 61 939 styret@stovnerhundeklubb.no
Kasserer Oddlaug Askerød 932 85 145 kasserer@stovnerhundeklubb.no
Styremedlem Christian Ekeren 970 64 696 styret@stovnerhundeklubb.no
Styremedlem styret@stovnerhundeklubb.no
Styremedlem Merethe Eike 952 28 110 styret@stovnerhundeklubb.no
Varamedlem Helene Grinden 980 15 559 styret@stovnerhundeklubb.no
Varamedlem Thea Lise Bascheck Ottesen 942 87 482 styret@stovnerhundeklubb.no

Andre verv

Medlemskontakt Christina Kosinski 928 33 384 medlemskontakt@stovnerhundeklubb.no
Kurskontakt Iselin Dahlberg kik@stovnerhundeklubb.no
Webmaster Helene Grinden 980 15 559 webmaster@stovnerhundeklubb.no

Komiteeledere

Agility Jon G. Olsen 91 77 87 76 ak@stovnerhundeklubb.no
Brukshund Chatrine Johansen 976 68 364 bhk@stovnerhundeklubb.n
Lydighet lp@stovnerhundeklubb.no
Kurs og Instruktørkomiteen Thea Ottesen 942 87 482 kik@stovnerhundeklubb.no
Driftskomiteen Anne Marie Kristoffersen   drift@stovnerhundeklubb.no

Styret og komiteer

Styret styret@stovnerhundeklubb.no
Agilitykomiteen ak@stovnerhundeklubb.no
Brukskomiteen bhk@stovnerhundeklubb.no
Lydighetskomiteen lp@stovnerhundeklubb.no
Driftskomiteén drift@stovnerhundeklubb.no

Generell info

Stovner Hundeklubb
Postboks 3 Stovner
0913 Oslo

mail@stovnerhundeklubb.no

Organisasjonsnr.: 983 027 857
Bankgiro/kontonr.: 1644 25 18711

Innbetalinger til AGILITYs aktiviteter: 1503 06 26734
Innbetalinger til BRUKSHUNDs aktiviteter: 1503 06 26742
Innbetalinger til LYDIGHETs aktiviteter: 1503 06 26750
Innbetalinger til SMELLERs aktiviteter: 1506 01 41344
Innbetalinger til KURS & INSTRUKSJONs aktiviteter: 1503 06 26769