Skjemaer

Regning/refusjon ytelser.

For å få økonomisk kompensasjon må skjemaet  «Regning, refusjon og ytelser» fylles ut og godkjennes av leder i relevant komite.
Dersom du ønsker kompensasjon for kjøring må skjemaet som spesifiserer kjøringen  leveres i tillegg.

For instruktører:

Skjemaene fylles ut og leveres til Kurs og Instruktørkomiteen, med kopi til din gjeldene grenkomite,  for godkjenning. Oppmøteliste skal være vedlagt.

Skjema for Regning, Refusjon og Ytelser: