Priser for trening i Stovner hundeklubb

Årsavgifter for trening i Stovner Hundeklubb fra  01.01.2024

Fra 1.1.2024 økes treningsavgiften fra 4000 til 4200 for hund nr 1 – Vedtatt styremøte 4.mai 2023.

Generell informasjon

For å trene og ta i bruk Stovner hundeklubb sine treningsfasiliteter må man være medlem i Stovner hundeklubb og ha betalt årsavgift for trening. (treningsfasiliterene til Stovner er Kløftahallen, Lillomarka Arena og Hvaltjern)

Har du lyst til å trene i Stovner hundeklubb – kontakt grenkomiteen eller grenkomiteene du vil trene i. Kontakt oss her og du vil få faktura på treningsavgiften og evt. Koder til arenaene.


Årsavgift/treningsavgift

Årsavgiften for trening gjelder for én hund, og man binder seg opp for et helt kalenderår av gangen.

Stovner hundeklubb sender ut faktura til medlemmene to ganger i året. Selv om årsavgiften er delt opp, er man forpliktet til å betale årsavgift for trening for hele inneværende kalenderår.

Andre kurs og treninger som settes opp av komiteene i en tidsbegrenset periode kan ha andre priser. Årsavgiften betales til den aktiviteten man fortrinnsvis trener i, om man trener like mye i flere grener, så velger man en av grenene. Årsavgiften skal betales til samme gren, uavhengig om man bytter hovedgren i løpet av året. Årsavgiften består av et grunnbeløp. Agility og smeller har et tilleggsbeløp. Betaler man grunnbeløpet på 4000,- per år (4200 fra 1.1.2024) kan man trene bruks, lydighet og rally.Det er rabatt fra hund nr. 2. Se informasjon lengre ned under rabatter.

Spesifikke retningslinjer for Agiliyy/Partitreninger:

For å trene på parti eller fritrene agility må man betale et tilleggsbeløp på 600,- for partitrening eller 500,- for fritrening.
Dersom man har betalt 600,- for partitrening behøver man ikke å betale for å fritrene. Har man betalt for fritrening, men senere ønsker å være med på partitrening, må man betale differansen på 100,- slik at man har betalt et tilleggsbeløp på totalt 600,-.

Om man er, eller planlegger å være fraværende fra partitrening i mer enn 2 mnd, kan det søkes agilitykomiteen om permisjon. Relevant dokumentasjon skal følge søknaden.

Starte å trene midt i året?
(For nye medlemmer eller medlemmer med ny hund/valp.

Vil man starte å trene etter 01.04, men før 01.7 betaler man ¾ av årsavgiften for trening. Det er valgfritt å dele opp denne avgiften i ¼ som betales før man starter å trene, og 2/4 som har forfall 01.07.

Vil man starte å trene 01.07 betaler man 1/2 årsavgift for trening.

Vil man starte å trene etter 01.10, men før 01.01 påfølgende år, så betaler man ¼ av årsavgiften for trening før man starter å trene.

Tilleggsutgifter for agility fritrening eller agility partitrening kommer i tillegg.

Starter man å trene før 01.07 betales fullt tilleggsbeløp.

Denne avgiften kan valgfritt deles opp i to likelydende rater.

Starter man å trene 01.07 eller senere blir tilleggsbeløpet halvert.

Rabatter

Kun én rabatt kan utløses per hund. Rabatten gjelder kun for interne aktiviteter. Kurs har egne priser og er unntatt rabattordningen.

Barn/Ungdom under 16 år:
Halv pris av grunnbeløpet i årsavgift for trening.
Rabatten gjelder for første hund, og eventuelt øvrige hunder.
Det gis ikke rabatt på tilleggsbeløp.

Hund nr. 2 og 3 med samme fører:
Halv pris av grunnbeløpet i årsavgift for trening.
Det gis ikke rabatt for tilleggsbeløp.

Fra og med hund nr. 4 med samme fører:

Betaler ikke grunnbeløp i årsavgift for trening.
Det gis ikke rabatt for tilleggsbeløp. Kun én rabatt kan utløses per hund. Rabatten gjelder kun for interne aktiviteter. Kurs har egne priser og er unntatt rabattordningen.

Pensjonerte konkurransehunder over 8 år:

Pensjonert konkurransehund kan ikke konkurrere internt eller eksternt.

Pensjonist hund i tillegg til en betalende hund gir gratis pensjonist. Har man kun 1 pensjonist hund må man betale grunnbeløp i årsavgift for trening. Dette må søkes om til komiteen.

Langvarig sykdom/skade/flytting

Ved langvarig syke/skadefravær på hund/fører som kan dokumenteres av veterinær/lege og hvor det kommer frem at hund/fører grunnet helseforhold ikke kan drive med trening – så frafaller kravet om binding av trenings avgift. Gjelder kun ved langvarige sykefravære, over 6 måneder varighet.
Ved bosteds endring/flytting/hunds dødsfall frafaller også treningsavgift.
Ved spesielle situasjoner kan man sende inn en søknad som vurderes av styret, men man kan få en karantene på 12 måneder.
Ved alle disse tilfellene nevnt over skal man sende inn søknad til styret.Gjestetrening


Regler for gjestetrening – se ”HER»


Ofte stilte spørsmål

Må man betale årsavgift for hver enkelt gren?

Nei, man betaler bare én årsavgift, men for å trene agility må man betale en tilleggsavgift på 500,- for fritrening eller 600,- for parti per år.

Binder man seg for hele året når man betaler årsavgift for trening?

Ja, man binder seg til den delen av kalenderåret som gjenstår på det tidspunktet man melder seg inn. Årsavgiften for trening avsluttes ved nytt år.

Om man melder seg inn i mellom 01.10 og 31.12 er man bundet for neste år også?

Nei, man binder seg bare innenfor gjeldende kalenderår. Man binder seg ikke automatisk for neste år.

Må man betale både for fritrening i agility og for partitrening i agility?

Nei, man betaler ikke for både fritrening og partitrening.

Partitrening i agility inkluderer også fritrening. Om man bare har betalt for fritrening kan man ikke møte opp på et parti. Men man kan kontakte agilitykomiteen og høre om de har plass på et parti. Hvis det er ledig plass på ønsket parti betaler man differansen mellom fritrening og parti på 100,- per år, eller 50,- om man ønsker å starte på parti etter 01.07.

Det tas forbehold om fortløpende revisjon