Kontakt Oss

Personer med sentrale verv i klubben

styret@stovnerhundeklubb.no

Leder

Nina Askim Vatne
90806608

Nestleder

Camilla Sandbakk
48462306

Sekretær

Stine Haakensen 
98268191

Styremedlem

Christian Ekeren
970 64 696

Styremedlem

Merethe Eike
952 28 110

Varamedlem

Nicholas Moltzau

Kasserer

Oddlaug Askerød
932 85 145
kasserer@stovnerhundeklubb.no

Styremedlem

Anette B. Nordby
97106606

Varamedlem

Tore Rahm

Andre verv
Medlemskontakt

E-post

Kurskontakt

E-post

Webmaster

Anette B. Nordby
E-post

Komiteer
Agility

Jon G. Olsen
91 77 87 76
E-post

Brukshund

Chartrine Johansen
97 66 83 64
E-post

Lydighet

E-post

Kurs og Instruktørkomiteen

E-post

PR

Geir Ottesen
E-post

Rallylydighet

E-post

Driftskomiteen

Anne Marie Kristoffersen
E-post

Generell Info

Stovner Hundeklubb
Postboks 3 Stovner
0913 Oslo

mail@stovnerhundeklubb.no

Organisasjonsnr.: 983 027 857
Bankgiro/kontonr.: 1644 25 18711

Innbetalinger til AGILITYs aktiviteter: 1503 06 26734
Innbetalinger til BRUKSHUNDs aktiviteter: 1503 06 26742
Innbetalinger til LYDIGHETs aktiviteter: 1503 06 26750
Innbetalinger til KURS & INSTRUKSJONs aktiviteter: 1503 06 26769