Mange vet kanskje at Stovner Hundeklubb ble startet i 1972, men det er kanskje ikke så mange som vet HVORFOR klubben ble startet: I 1969 ble de første blokkene på Stovner innflyttingsklare. Drabantbyen Stovner og Vestli vokste fort. Til slutt ble den et hjemsted for mange tusen mennesker. Bydelens nye beboere kom stort sett fra andre drabantbyer rundt omkring i Oslo hvor hundehold var forbudt i de fleste av borettslagene. «Hunder passer ikke i blokk» var det mange som mente. Dette ble også slått fast på generalforsamlingene rundt omkring.

Mange nyinnflyttede hundeeiere som hadde opplevd overopphetede hundedebatter på generalforsamlinger tidligere, begynte å tenke på hvordan de kunne bidra til at hunder kunne bli et positivt tilskudd til miljøet på Stovner, og hindre at forbud mot hundehold også ble innført der. Noen av dem møttes på kveldene og snakket om dette mens hundene utfoldet seg på jordet. De var enige om at en ev. klubb måtte være en klubb hvor man måtte prøve å få med alle kategorier av hundeeiere. Det var noen ildsjeler som til slutt innkalte til møter der temaer om hund og hundehold ble tatt opp i foredrag og diskusjoner.

På høsten 1971 ble det nedsatt et arbeidsutvalg som la ned grunnstenen til klubben og det ble utarbeidet hundeholdsregler som ble retningsgivende for hundehold på Stovner. Etter hvert ble disse også gjeldende i andre bomiljøer rundt om i landet.

Det ble utarbeidet klubbvedtekter og den første generalforsamlingen ble holdt i mars 1972. Stovner Hundeklubb ble den første hundeholdsklubben her i landet. De første 10 årene var klubben sterkt representert på generalforsamlingene i borettslagene når hundeholdssaker var oppe på dagsorden. Norsk Kennel Klub fikk henvendelser fra hele landet og disse ble videresendt til Stovner Hundeklubb.

Helt fra starten av har Stovner Hundeklubb vært samarbeidende med NKK og var den første samarbeidende klubb som hadde hundehold som formålsparagraf. Flere av klubbens medlemmer har også engasjert seg på aktivitetssiden innen NKK.

Alltid har den klare hovedmålsetningen for klubben vært å få hundeholdet i nærmiljøet til å fungere godt og spre opplysninger om de forpliktelser et ansvarsbevisst hundehold innebærer. Derfor er det vel ingen overraskelse at dressurkomiteen er klubbens eldste komité. Den ble opprettet i 1971, altså før klubben ble offisielt stiftet. Det første dressurkurset ble holdt knapt ett år etter at klubben ble stiftet. Det var så mange påmeldte at ikke alle kom med. 45 deltok på kurset og 14 forskjellige raser var representert. Klubbens kurstilbud var da som nå attraktivt, og ofte fulltegnet før påmeldingsfristen utløp.

Stovner Hundeklubb har vært en foregangsklubb også når det gjelder konkurranser med hund. På 1970- og 1980-tallet var klubben blant de ledende klubber innenfor lydighet (LP). Klubben hadde mange ekvipasjer som konkurrerte – den hadde både bredden og toppene. 1981 startet klubben et LP-stevne som i mange år ble avholdt på Kr. Himmelfartsdag. Dette stevnet trakk svært mange deltakere. Det var en selvfølge for de fleste som konkurrerte i LP å være med her. Hver høst avholdt klubben også et av de største i agilitystevnene i Norge (fra 1995). I 2002 ble disse to stevnene slått sammen til det som i dag heter Oslo Hundeshow. Her deltar det mellom 250–280 ekvipasjer på to og en halv dag.

Vi kan også trygt si at Stovner Hundeklubb var den klubben som innførte agility i Norge. I 1986 arrangerte klubben den første offisielle agilitykonkurransen i Norge. Klubben hadde den første banen med offisielle mål, de første konkurranseekvipasjene, det første offisielle stevnet, de første agilitydommerne og fremdeles er klubben ledende i agility.

Brukshund er en relativt ny aktivitet i Stovner Hundeklubb. Selv om det var noen som trente litt bruks på 1990-tallet var det først i begynnelsen på 2000 at aktiviteten virkelig tok seg opp. Flere av klubbens medlemmer har etter hvert hevdet seg meget bra både i norgesmesterskap og i nordiske mesterskap. Brukshund er en aktivitet som krever store områder og det er her den største utfordringen ligger. Vi skulle ønske at skogeiere hadde vært litt mer positive til å låne oss terreng til bl.a. sportrening. Vi er stadig på jakt etter terreng for trening og konkurranser. Heldigvis har Astrup stilt sin skog i Fetsund til disposisjon til NM 2007 i bruks. Uten denne tillatelsen hadde klubben ingen mulighet til å avvikle et stevne som krever 15 spor på to kilometer hver.

Stovner Hundeklubb i dag – den komplette hundeklubb

Stovner Hundeklubb er i dag en klubb på over 600 medlemmer. Selv om klubben er svært aktiv og klubbens medlemmer hevder seg meget bra innen alle grener i hundesporten er fremdeles klubbens formålsparagraf like aktuell:

Klubbens formål er å arbeide for et godt og ansvarsbevisst hundehold, skape et godt miljø og forståelse for hundehold, og ivareta medlemmenes felles interesser.

Disse grunnverdiene er fremdeles viktige for klubben. Alltid har hovedmålsettingen vært å få hundeholdet i nærmiljøet til å fungere og spre opplysninger om de forpliktelsene et ansvarsbevisst hundehold innebærer. Stovner Hundeklubb har i løpet av årene ikke bare blitt en hundeklubb for Stovner og Groruddalen. Mange hundeeiere har også utenfor dette distriktet meldt seg inn i klubben, noe som blir sett på som positivt.