Årshjul Bruks 2024

Mai 2024: Oppstart treningsgruppe spor
Mai 2024: Oppstart treningsgruppe feltsøk
Mai 2024: Oppstart treningsgruppe rundering
: Kurs feltsøk
: Kurs rundering
21.05.2024: Sporstevne klasse C og D, merk kveldsstevne
01.06.2024: Sporstevne klasse A og B
15.09.2024: Sporstevne klasse C og D
13.10.2024: Rundering alle klasser
Aug 2024: Oppstart treningsgruppe spor
Aug 2024: Oppstart treningsgruppe feltsøk
Aug 2024: Oppstart treningsgruppe rundering