Årshjul Bruks 2024


2. mai: Oppstart treningsgruppe rundering
29. april: Oppstart treningsgruppe spor
14. juni: Oppstart treningsgruppe feltsøk
: Kurs feltsøk
:16. mai, 23. mai og 30. mai Temakurs kryp
: Temakurs fremmadsending
: Kurs spor
21.05.2024: Sporstevne klasse C og D, merk kveldsstevne
01.06.2024: Sporstevne klasse A og B
Aug 2024: Oppstart treningsgruppe spor
Aug 2024: Oppstart treningsgruppe feltsøk
Aug 2024: Oppstart treningsgruppe rundering
15.09.2024: Sporstevne klasse C og D
: Kurs rundering
13.10.2024: Stevne rundering alle klasser