Regler og retningslinjer

Vedtekter for Stovner Hundeklubb.

Se vedtekter her

Hallreglement for Kløftahallen

Hallen er kun åpen for hunder og hundeførere som har betalt halleien inneværende år.

De som har betalt treningsavgift vil få tilgang til koden til inngangsdørene. Denne skal aldri deles med andre, og blir skiftet jevnlig. Brudd på dette kan føre til utstengelse.

Hallens åpningstider: 07.00 – 23.00
Det skal være ro og fred på gården etter 23 og man må derfor forlate gården umiddelbart. Ønskes det å gå ned/lufte hundene så kan man gå en runde ved kirken eller andre steder.

All trening er på eget ansvar.

Oppførsel i og rundt hallen

Alle hunder skal være under kontroll inne i hallen og på parkeringsplassen utenfor, aller helst i bånd. Når det er mange biler og folk i hallen skal du ha hunden i bånd ute.

Det er ikke lov å lufte hunder på jordene og frislipp av hunder i hallen er forbudt.

Når hunden ikke er under trening, skal de være oppstallet, bundet, eller under kontroll. Hunder som ikke er i trening, men som bråker, bjeffer, skal ikke oppholde seg i hallen.

Er du sistemann ut, slukk alt lys og sørg for at hallen er låst, også sidedøra på AG delen. Husk å henge opp stoler og kast søppel.

Alle brukere av hallen må vise ansvar for bygninger, inventar og utstyr.

Valper/syke hunder

Valper må ha tatt 12 ukers vaksine og betalt halleie, kan være i hallen på eiers risiko, og må holdes adskilt fra andre hunder til den er 16 uker.

Hunder som har, eller bor med hunder som har kennelhoste/luftveisinfeksjon, skal ikke være i hallen minimum 7 dager etter siste symptom.

Uhell og løpetid

Om hunden har uhell i hallen, skal umiddelbart tørkes opp, sprayes med egnet middel som står i hylla, og kastes i søppelkassen på utsiden av hallen.

Tisper med løpetid skal ha på tispetruse i hallen.

Vanning av hund

Vanning av hunder må gjøres på kjøkken eller ute, ikke inne på kunstgresset. Pga smittefare skal ingen vannskåler skal stå igjen på gulvet i gangen, men settes opp på benken. Unntak for vanning i hallen er om man har godkjent vannflaske.

Utstyr i hallen

AG utstyr bæres, ikke slepes over kunstgresset. Møne og stige trilles på hjulene når de skal flyttes. Selvsagt settes utstyr tilbake på rett plass.

Personlig utstyr skal ikke stå igjen i hallen etter endt trening.

Salg av tjenester/privattimer

Klubben setter pris på at utøvere hjelper hverandre på trening, men det er ikke lov å ta betalt for tjenestene i hallen, så sant det ikke er oppførte kurs av komiteene.

Brudd på overnevnte regler kan i verste fall medføre utestengelse.

All trening skal følge NKK`s etiske regler for trening av hund.

Rev 2.2.2023, januar 2024.

Regler for fritrening

Inngangspartiet v hoveddøra avmerkes på gulvet, innenfor avmerkingen skal man ikke skal sette ting eller oppholde seg, for å sørge for fri passasje og unngå sammenstøt mellom hunder. I en radius av 2 meter rundt inngangsdøren skal det ikke stalles opp hunder.

Generelt for LP/RL/Bruks (dagtid/helg)

Ved øvelser som tar mye plass, må man ta ekstra hensyn til hverandre.

Alle må gi og ta litt, vi må dele banen med de som kommer på trening.

Alt personlig utstyr på banen må ryddes vekk med en gang man er ferdig med det (musematter/pinner/kjøkkenrullholdere kasser etc). Hinder kan stå ute på banen når du bruker det, men sett det tilbake inntil veggen umiddelbart etter du har brukt det.

Vi må dele banen med de som er satt opp på trening. Vi er alle medlem av samme klubb og alle har like mye rett til å trene.

Egne bagger og stoler skal settes på kortsiden (mot inngangen) så det tar minst mulig plass på banen. Langsidene skal være fri for stoler, hunder og personlig utstyr.

Speilene i hallen er til bruk for både rally og LP og begge grener har betalt for disse. Vi har alle behov for å gå fri ved fot /vendinger/øvelser foran speilene.

Man kan maks booke 3 timer sammenhengende (LP/RL/Bruks)

Man kan kun booke 2 treninger frem i tid, og bruke opp den ene før man booker mer.

Rallylydighetsfritrening

I dette hjørnet er det lov å sette opp rallyskilt i fritreningstiden
Fra porten og i en vinkel langs vegg/grind
Skiltene skal være innenfor 3,5 meter fra veggen/grind og max 6 meter langs gjerdet.
(6m=3 grinder)
Det er lov å gjøre andre avtaler om alle på treningen er enige

Agilitytrening

Kun en økt per hund per dag

2 økter i helgen fredag til søndag

Ved bygging av full bane må alle være enige

Lydighet: fellestreninger på kveldstid

Det er maks 15 personer som kan booke seg i hallen per time.
Hunder som ikke er i trening skal ikke være i hallen, men oppholde seg i bilen.

Langsidene skal være fri for stoler og hunder og personlig utstyr.

Gjerdet mellom lp og ag delen kan fjernes for å utnytte hallen bedre når LP har trening med HEL hall. De første som kommer må da ta bort gjerdet, og de siste må sette det tilbake.

Alt personlig utstyr på banen ryddes vekk med en gang man er ferdig med det.

Vi setter opp gjerde på høyre side av døra så vi har et område å sette personlig utstyr og stoler. dette for å avgrense området på utsiden av ringen for de med behov for «skjerming av hunden» «akklimatisering», stress-demping, «start/stopp»-plass. (Noe som også gir et mer stevnelikt miljø).

Eventuelt bruk av bur i dette området må være som del av trening, ikke som «oppbevaring» av hunden som skal være i bilen utenfor.

Hundene skal ikke bindes opp, eller forlates i ovennevnte område eller hallen for øvrig.
Hundefører skal ha hunden under kontroll ved sin side på vei inn og ut av treningsområdet, og inn og ut av hallen.

Gjestetrening

Gjestetreningsregler for utøvere i LP,RL eller bruks

Både medlemmer og ikke medlemmer kan gjestetrene. Man må være med et medlem som har betalt halleie.

Klubbens utøvere kan få ha besøk av inntil 2 gjeste-ekvipasjer («gjest/er») til trening i klubbens treningssteder etter følgende retningslinjer:

 • Utøveren («verten») må ha betalt sin egen treningsavgift for semesteret.
 • Samme gjest/er kan trene hos klubben maksimum 3 ganger pr. år uavhengig av vert.  Samme vert kan ha med seg inntil 2 gjester pr. gang og skal selv være tilstede under all trening/hele besøket.
 • Gjestetreningen kan vare maksimum tre klokketimer inklusive evt pause. F.eks kommer medlemmet og gjesten/e kl.10:00 kan gjesten/e trene/oppholde seg i hallen fram til kl.13:00.
 • Gjester kan kun være med på fritrening, ikke på organiserte treninger på kveldene mandag til torsdag.

Prosedyre ved gjestetrening

 • Alle som skal ha med seg gjest i Stovner HK må registrere gjesten via følgende skjema
 • I tillegg så skal man booke personen inn i bookinsystemet på tidspunktet man skal trene med fullt navn og GJEST synlig. F.ex Ola Nordmann (GJEST – Kari Nordmann)
 • Betaling (se tabell under) utføres via Vipps til grenen man skal trene hos før treningen starter

Merk betalingen med gjest-navn-dato Eksempel: Gjest «Ola Normann» – 02.07.2017- LP

Vipps nummer: 
#19759 • Stovner Hundeklubb – Velg så gren

Priser gjestetrening

Gren du skal treneAntall timerPris medlem/ikke medlem
LP/RL/bruks3300 kr / 400 kr
Agility2200 kr / 300 kr

Gjestetreningsregler for utøvere i Agility

Medlemmer tillates å ha med gjest på fritrening max 3 ganger pr år. Gjesten må minimum ha nybegynnerkurs eller tilsvarende kunnskaper. Medlemmet skal på forhånd søke om dette til vedkommende gren og samtidig opplyse om nivået til ekvipasjen. Avgiften (kr. 200/300 pr. gang, pr. ekvipasje, medlem/ikke medlem) skal innbetales på forskudd. Det er en selvfølge at medlem som har med seg gjest på trening selv er tilstede under besøket. Hvis gjestetreningen blir for hyppig (mer enn 2-3 besøk), må gjesten melde seg inn i SHK og betale treningslisens på linje med andre.

Gjestetrening på Kløfta kan ikke bookes i tidsrommet fredag 18.00 til søndag 20.00.

Generelt for alle grener

Ved overtredelse av disse reglene skal både vert og gjest/er bortvises fra treningsstedet. Ved gjentatte brudd på retningslinjene vil man kunne miste muligheten til å ha med gjest. Eventuell klage på avgjørelse skal sendes styret til endelig avgjørelse.

Styret og grenkomiteene har vedtatt retningslinjene for gjestetrening i klubben. Vedtatt i styremøte 13. januar 2014, rev.01.09.2014, rev.26.02.2015,rev.01.06.2017, rev.20.03.2018 rev 4.10.21. Rev 2.2.2023, rev 18.12.2023

Overgang mellom fritrening og parti-/grentrening i Kløftahallen.

Ved overgang mellom fritrening og parti/grentrening, skal hallen være helt tømt for utstyr, slik at hallen er ryddet og klar til neste parti/gren/aktivitet starter.
Vi oppfordrer derfor at man starter å rydde ned og avslutte 15 minutter før neste parti/gren/aktivitet starter, slik at man er ute til rett tid.
Det er et absolutt krav at hallen skal være ryddet og klar når neste parti/gren/aktivitet skal starte.
Vis respekt for hverandre og de fastsatte treningstidene og snakk sammen slik at vi unngår konfliktsituasjoner.
Skulle det likevel oppstå situasjoner ber vi om at du melder fra til din grens komité.

Komite-mandater og retningslinjer.

Se mandat/retningslinjer her

Avtale mellom styret og komitemedlemmer her

Instruktørordning.

Les mer om Stovner Hundeklubb sin instruktørordning her.

Regler for støtte til landslagsdeltagelse i Stovner Hundeklubb.

Se regler her.

Retningslinjer for lag (Agility) i Stovner Hundeklubb.

Vedtatt i møte i agilitykomiteen 04.07.2023 med virkning fra 04.07.2023

PÅMELDING AV LAG
Det meldes på det antall lag som vi er i stand til å stille opp. Påmelding er bindende.

Det betyr:

 • Det meldes på ett lag dersom det er 3-6 ekvipasjer som har meldt sin interesse, og det meldes på to lag hvis det er fra 7-10 ekvipasjer.
 • Det skal med andre ord være maks 1 lag som bare har 3 ekvipasjer. Har vi 2 lag og 7 deltagere, betaler alle like mye, uansett om de går på 3 eller 4-manns lag.
 • Hvis 3 personer står på laglista skal det meldes på et lag.

Lagledere må sette seg opp på laglistene, på lik linje med de andre som skal gå lag.

BETALING AV LAG

Laglederne melder på lag og betaler lagene fra en lagkonto, det er en lagkonto for hver størrelseskategori. Laglederne sørger for at deltagerne betaler inn til denne kontoen, og fører regnskap for den enkeltes bruk av penger.

Laglederene kan kreve å få forskudd betalt, før utøveren får lov til å gå på lag.

Stovner Hundeklubb betaler start kontingent for klubbens lag på Norgesmesterskapet .Lagleder legger ut, og får tilbakebetalt ved innsending av kvittering til AK.

REGLER FOR TREKKING AV LAG

En person som har meldt sin interesse for å gå lag, men ikke møter opp eller trekker seg på stedet, skal betale for hele laget dersom laget må trekkes. Hvis det er flere som trekker seg skal de dele på utgiften for hele laget.
Dersom hund er syk / skadet og lagleder ikke finner en erstatning for ekvipasjen, vil det ikke bli tilbakebetalt, men resterende ekvipasjer kan stille for egen statistikk. Eventuelt vil det da kunne bli stilt to 3-manns lag, om det lar seg gjøre.

LAGUTTAK TIL NM

Hvordan dette uttaket gjøres og hva som vektlegges er:

 • Lagleder holder oversikt over kvalifiseringer til lag-NM, basert på NKK og KG’s regler for dette.
 • Kvalifisering av den enkelte gjøres ved å sette inn enkeltpersoner på førstelaget sammen med 2 eller 3 sikre, som kan hjelpe laget til et godt resultat og en god plassering, samtidig som den ene blir kvalifisert.
 • Lagleder fører statistikk for alle ekvipasjene.
 • Det er ikke lov å diske seg med vilje og dette kan få konsekvenser for framtidig lagdeltagelse. Unntaket er hvis laget allerede har disket. Vær oppmerksom på at dette kan slå negativt ut på din statistikk.
 • Ved laguttaket til NM, legges det vekt på antall feilfrie løp, feilpoeng i snitt og diskprosent, samt lagdeltagelse gjennom hele året. Ekvipasjene skal ha tellende løp både i ag og hopp. Lagleder skal utvise skjønn v/laguttaket.
 • Laglederne kan møtes i forkant av NM med forslag til ferdig oppsatte lag, og for eventuelt å rådføre seg om tvilstilfeller.
 • Agilitykomiteen skal godkjenne NM-uttaket fra laglederene før det offentligjøres. Klagefrist på NM-uttaket er 5 dager etter at laget er offentligjort.

Når man går lag støtter man laget sitt og stiller opp til premieutdeling.

Vedtatt på Stovner Hundeklubbs styreseminar 12. desember 2015

Forpliktelse til å starte for Stovner Hundeklubb
Dersom man deltar på partitrening og/eller fritrening i hallen i regi av Stovner Hundeklubb uansett gren og individuelt eller lag forplikter man seg til å starte for Stovner Hundeklubb i inneværende sesong.  Regler for ag-lagdeltagelse endres ikke. Unntak fra denne regel gjelder rasemesterskap hvor det ikke er mulig å starte for Stovner Hundeklubb, i disse tilfeller er det tillatt å starte for raseklubben.   Innføres for øvrige grener fra 01.01.2016 for partitrening, og fra 01.07.16 for trening i hallen.

Vedtatt på Stovner Hundeklubbs styreseminar 12. desember 2015

Diverse regler

Det er ikke lov å ha arrangementer til inntekt for andre enn Stovner Hundeklubb.

Treningstider er gjeldene fra 1.1.2021 – 31.12.2024 og låst av årsmøtet.

Personvernerklæring