Bli medlem i Stovner Hundeklubb

Vil du bli medlem koster det for tiden 330 kr. pr. år i tillegg til obligatorisk grunnkontingent til Norsk Kennel Klub (NKK) som er 220 kr. Medlemskapet følger kalenderåret og forfaller til betaling 31. januar slik dette er bestemt for klubber tilsluttet Norsk Kennelklubb som også administrerer innkreving og betaling.
Dessuten har vi kontingent for familiemedlem for kr. 100,- og for juniorer med kr. 100,-.

Du kan bruke følgende adresse medlemskontakt@stovnerhundeklubb.no til vår medlemskontakt.

Du kan melde deg inn i klubben via Norsk Kennel Klubbs sider Norsk Kennel Klubb under Tjenester/Mine Sider. Logg inn hvis du er medlem i NKK fra før eller opprett ny bruker. Her får du muligheten til å velge hvilke klubber du ønsker medlemsskap i – vi regner med du velger Stovner hundeklubb. Husk du har mulighet for å være medlem i flere klubber samtidig. Kryss av for hvilke du ønsker.

Juniormedlem se: http://www.nkku.no/about/innmelding/

Stovner HK har aktive miljøer både i agility, lydighet, rallylydighet og i bruks.  Vi trener på Lillomarka Arena ved Grorud (agility, lydighet og rallydighet) og på Hvaltjern Skistadion (bruks) om sommeren, og de fleste benytter treningshallen ved Kløfta om vinteren – alt mot en treningsavgift pr. år.

Har du spørsmål eller ønsker å snakke med oss eller om du trenger hjelp for å melde deg inn, kan du kontakte medlemskontakten i klubben, se kontaktinfo her.

Uansett fremgangsmåte, vi ønsker deg velkommen til Stovner Hundeklubb!

Les mer om våre medlemsfordeler fra Agria, Comet sport og Viken Tepperens

Alle som deler vår pasjon og interesse for hunder samt støtter de formål som framkommer av våre lover er velkomne i Stovner Hundeklubb

Vår flotte treningshall på Kløfta
Vår flotte kunstgressbane på Lillomarka Arena på Grorud