Lydighet

Lydighet/LP

En lydig hund er grunnlaget for et lykkelig hundeliv. Både hund og eier vil ha stor glede av å ha den grunnleggende hverdagslydigheten på plass. Lydighet og samarbeid er utgangspunktet for et godt hundeliv, og den grunnleggende hverdagslydigheten er inngangsporten for all hundesport en hundeeier ønsker å drive med.

Lydighet er også en konkurranseform innen hundesport, der hund og eier utfører lydighetsmomenter etter forhåndsdefinerte program av forskjellig vanskelighetsgrad.
Det konkurreres i 4 ulike klasser, fra klasse 1 som er den letteste, klasse 2, klasse 3 og FCI kl 3, som er den mest krevende (internasjonalt program). Alle klassene bygger på hverandre, slik at innlæring hele veien er lagt opp til videreutvikling. Ved oppnådd 3 førstepremier i kl 1,2 og 3 kan man søke NKK om mellomtittel som LP1, LP2 og LP3. For oppnåelse av lydighetschampionat må man ha oppnådd minst 1. premie for 3 forskjellige dommere i FCI klasse 3 og minimum good i kvalitet, «gul sløyfe», i eksteriør for å få tildelt championat.

En fin inngang til konkurranselydighet er å ta bronsemerket/appellmerket. Bronsemerkeprøven er ikke en konkurranseklasse som de andre, men en uoffisiell prøve med et enkelt lydighetsprogram som alle hunder og hundeeiere kan ha glede av å ta selv om man ikke tenker på å konkurrere videre i lydighet. Ved bestått prøve får man tildelt diplom sammen med bronsemerket.


Stovner Hundeklubb har et godt og aktivt LP-miljø med utøvere på alle nivå. Det arrangeres fellestreninger med og uten instruktør/hjelper både i høst- og vårsemesteret for de som ønsker det. Fellestreninger uten instruktør er egentrening hvor alle hjelper hverandre. Klubben arrangerer lydighetskurs på alle nivåer fra valpekurs osv; både for medlemmer og andre. I tillegg arrangeres det bronsemerkekurs, konkurranserettede LP-kurs vår- og høstsemester med anerkjente instruktører.

Stovner hundeklubb har et flott innendørs treningssenter med kunstgress på Kløfta, og egen kunstgressbane på Lillomarka Arena.

Les mer om treningstider her.

Betalingsinfo.